Mijn Sport

Mijn Sport telt 5 lessen, de laatste lessen zijn in de week van 30 oktober!

Mijn Cultuur

Mijn Cultuur telt 10 weken, de laatste lessen zijn in de week van 4 december!

Mijn Groen

Mijn Groen telt 5 lessen, de laatste lessen zijn in de week van 30 oktober!

Wat is Sport & Activity?

Sport & Activity organiseert na schooltijd leuke en leerzame activiteiten voor kinderen van de groepen 2 t/m 8 van de basisscholen in Delfshaven. Sport & Activity laat deze kinderen gratis kennis maken met sportieve, culturele en groene activiteiten. In het jaar 2010 is Sport & Activity van start gegaan. Het programma is begonnen met Mijn Sport, daarna zijn de culturele en groene (natuureducatieve) activiteiten toegevoegd: Mijn Cultuur & Mijn Groen.

De lessen

Elk seizoen, oftewel elk schooljaar, heeft 3 rondes van elk ongeveer 10 lessen. Dat geeft kinderen de kans om uitgebreid kennis te maken met de activiteiten van hun keuze. Ze leren zo meer dan alleen de eerste beginselen. Voorwaarde is dat de kinderen alle lessen volgen en een steentje bijdragen aan de lessen. Ze helpen mee met het klaarzetten van materialen of opruimen. De activiteiten vinden plaats na schooltijd. Professionele leerkrachten geven de trainingen. Het is de bedoeling dat de kinderen die na de uitgebreide kennismaking enthousiast zijn geworden, doorstromen naar een vereniging.

Meedoen en elkaar ontmoeten

Sport & Activity vindt het belangrijk dat kinderen alle mogelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot gezonde en actieve inwoners. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met partners in de wijken, zoals het welzijnswerk, de scholen én de ouders. Kinderen kunnen dankzij Sport & Activity actief bezig zijn en kennismaken met nieuwe activiteiten. Zo ontdekken zij wat hun talenten zijn. Daarnaast ontmoeten ze andere kinderen, vaak met verschillende culturele achtergronden.

Aanmelden?

1 Download het aanmeldingsformulier via de onderstaande knop
2 Lever het aanmeldingsformulier in op school of op 1 van de aangegeven locaties
3 Je ontvangt je inlogcodes per email
4 Login met ontvangen codes en schrijf je in voor een activiteit
5 Je krijgt een email wanneer je bent toe- of afgewezen
Aanmelden